Retourneren

Als u uw bestelling laat retourneren, moet u voldoen aan de voorwaarden van artikel 5.2 in de algemene voorwaarden. U dient de verpakking aan te bieden zoals u het heeft ontvangen. De kosten voor retourzending van het product komen voor uw rekening.

Zonder opgave van reden kunt u indien gewenst binnen 14 dagen de gehele bestelling retourneren.

Producten en artikelen die speciaal in uw opdracht zijn vervaardigd en voldoen aan de specificaties zoals u die heeft doorgegeven, worden niet geretourneerd.

Binnen 30 dagen wordt uw geld terug gestort op uw rekening.

Is het totale geretourneerde pakket niet compleet dan worden de ontbrekende producten aan u in rekening gebracht.

Artikel 5 Herroepingsrecht bij levering van producten

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, gedurende 14 dagen (bedenktijd) te rekenen vanaf de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien de consument voor een tijdige herroeping een bedrag heeft betaald, zal Looijmans dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

5.2 Tijdens de termijn van 14 dagen zoals vermeld in artikel 4.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Looijmans retourneren, conform de door Looijmans verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor retourzending van het product komen voor rekening van de consument.


5.3 Niet standaard bij Looijmans op voorraad liggende materialen kunnen uitsluitend retour worden genomen indien deze materialen door de leverancier van Looijmans retour worden genomen. In dat geval is Looijmans gerechtigd aan de consument de retourkosten in rekening te brengen die door de leverancier aan Looijmans worden berekend, welke kosten worden vastgesteld op tenminste 25% van de waarde van de materialen met een minimum van € 50,00.


5.4 Maatwerk en materialen die uit één partij zijn geproduceerd of uit één partij afkomstig zijn, worden niet retour genomen door Looijmans.

 

Neem voordat u de bestelling retourneert eerst contact met ons op via verkoop@onthoutons.nl of tel. 0493-492561.

HEB JE NOG VRAGEN?

Zijn er toch nog vragen of onduidelijkheden? Dan kun je ons bellen tijdens kantooruren: Tel: 0493 – 492 561. Onze medewerkers staan je graag persoonlijk te woord. Je kunt ook een email sturen naar verkoop@onthoutons.nl. Wij beantwoorden je e-mail vaak dezelfde dag. Je kunt ons ook bezoeken in Someren of Venlo.